با احترام
سیستم وریفای شماره موبایل در طنین سرور  فعال شد
تمامی کاربران عزیز جهت تکمیل سیستم  و استفاده از سیستم افزایش وجه پرداخت ، پرداخت فاکتور ها و سفارش سرویس 
باید شماره همراه خود را وریفای نمایند در صورتی که شماره همراه خود را اشتباه وارد کرده اید میتوانید از قسمت ویرایش مشخصات کاربری خود شماره همراه خود را ویرایش کنید
با تشکر

Monday, September 26, 2016« برگشت